Η βαθμολογία μου για το Costa neoClassica

 

Tαξίδεψα 13 μέρες με το Costa neoClassica και στο τέλος κλήθηκα να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο με τις εντυπώσεις μου. 

Για κάθε ερώτηση έπρεπε να επιλέξω από το μηδέν έως το 10, μέγιστη βαθμολογία.

Μερικές από τις ερωτήσεις και η βαθμολογία μου:

Συνολικά πόσο ικανοποιημένοι είστε από την κρουαζιέρα σας: Βαθμός 3
Ποιά είναι η συνολική σας άποψη με την κατάσταση του πλοίου; Βαθμός 5
Αξιολογήσετε την καμπίνα σας στο σύνολο; Βαθμός 7
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις υπηρεσίες του προσωπικού; Βαθμός 8
Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την διαδικασία επιβίβασης; Βαθμός 9
Πως μπορείτε να αξιολογήστε την γαστριμαργική σας εμπειρία; Βαθμός 5
Πως θα αξιολογούσατε την ψυχαγωγία εν πλω; Βαθμός 3