Τι δεν επιτρέπεται να μεταφέρω μαζί μου στο αεροπλάνο

 

Ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Τι δεν επιτρέπεται να μεταφέρω μαζί μου;
Τα παρακάτω είδη δεν πρέπει να περιέχονται στις αποσκευές που παραδίδονται κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και πρέπει να μεταφέρονται ως χειραποσκευή καθ' όλη την διάρκεια του ταξιδιού:

    εύθραυστα  ή αξίας αντικείμενα
    φάρμακα
    κοσμήματα
    χρήματα
    έγγραφα
    τίτλους ιδιοκτησίας
    δείγματα
    κλειδιά
    γυαλιά οράσεως
    πολύτιμα μέταλλα
    ηλεκτρονικοί υπολογιστές
    ατομικές ηλεκτρονικές συσκευές
    αξιόγραφα
    κινητές αξίες ή άλλα τιμαλφή
    επαγγελματικά έγγραφα
    διαβατήρια ή ταυτότητες

Διευκρινίζεται ότι, ο αερομεταφορέας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια προσαρτημένων αντικείμενων στις αποσκευές.

Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε εντός της αποσκευής σας ή ως αποσκευή αντικείμενο/α που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί/ούν αποσκευή/ές ή δεν είναι στα προβλεπόμενα περιεχόμενα αποσκευών οφείλετε να το δηλώσετε κατά την παράδοση της αποσκευής (check in). Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθεί να υπογράψετε έγγραφο στο οποίο αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη της μεταφοράς (Limited Release Form).

Για πτήσεις κοινού κωδικού που δεν εκτελούνται από αεροσκάφη της Olympic Air, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου αερομεταφορέα για λεπτομέρειες των επιτρεπόμενων αποσκευών.